Frøkonference 2005 - Se video (3 min.)
Frøvækst Øst

Frøavl er en af de mest specialiserede produktioner i dansk planteavl med rigtig gode udviklingsmuligheder. Det forudsætter dog en kontinuerlig produktudvikling og tilpasning af produktionsteknologien

 

Formålet med denne portal er dels at udbrede kendskabet til dansk frøavlsarbejde samt at støtte samarbejdet mellem frøavlerne, rådgiverne og forskerne i Region Sjælland igennem videndeling.

 

Projektleder Birte Boelt

DJF, Aarhus Universitet  

Danmark - Verdens største eksportør af græsfrø
  • Grøngødning
  • 80% af EUs hvidkløverfrø
  • 70% af verdens spinatfrø
  • Eksportværdi: 1,9 mia kr.
Copyright 2009 • Aarhus Universitet • Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
Webportalen er hostet af Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet